ABOUT K.M. PACKING CO., LTD
 


บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหาร ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1984 KMP เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตถ้วยกระดาษเคลือบ PE ที่เหมาะ
สำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม จากกระแสนิยมของประเทศแถบตะวันตก และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ที่ต้องการความสะดวกสบาย จึงมีความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร และ
เครื่องดื่มที่สะอาด สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เข้ามามีส่วนช่วยให้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้น

นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ KMP มีถ้วยกระดาษที่หลากหลายสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งถ้วยกระดาษสำหรับใส่เครื่องดื่มร้อนและเย็น, ถ้วยไอศกรีม, ถังกระดาษ,รวมถึง
กล่องและถาดสำหรับบรรจุอาหารขนาดต่างๆ จากความมุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ KMP ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดที่เติบโตขึ้นในแต่ละปี

ทั้งนี้ในปัจจุบัน KMP ได้รับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ KMP จึงมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่าง
ประเทศในหลายๆประเทศแถบเอเชีย โดย KMP ยังคงมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเน้นการให้
บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ KMP ได้รับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 22000 ซึ่งจะเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMP และ HACCP ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการบริหารความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพในปัจจุบัน KMP เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภททั้งเครื่องดื่มร้อน-เย็น
ไอศกรีม, ป๊อปคอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต KMP จะเลือกใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรอง FDA ส่วนวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต คือ
กระดาษ จะนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นกระดาษ VIRGIN PULP จากไม้ป่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรม ไม่ทำลายธรรมชาติ

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้วย
คุณภาพที่คุมค่าและคุ้มราคาต่อไป