บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหาร ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับแบรนด์ชั้นนำทั่วไปของประเทศไทย บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหาร
KMP เน้นในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่ม เช่น ถ้วยกระดาษ, แก้วกาแฟ, ถ้วยไอศกรีม, ถาด และ ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกหลากหลายที่ใช้ควบคู่กัน เช่น ช้อน, ส้อม ที่ใช้ใน
ธุรกิจ Food Service เราให้บริการแบบ One Stop Service KMP มีผลิตภัณฑ์ที่แบ่งตามประเภทดังนี้

1. ถ้วยกระดาษบรรจุร้อน
2. ถ้วยกระดาษบรรจุเย็น
3. ถ้วยไอศกรีม
4. บรรจุภัณฑ์อาหาร
5. ฝาสำหรับปิดถ้วยกระดาษร้อน-เย็น

6. Accessories ต่างๆ ที่ใช้ควบคู่ เช่น ช้อน,ส้อม

KMP เป็นผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหารให้กับธุรกิจค้าปลีกที่เป็น บริษัทชั้นนำของประเทศไทย เช่น CRG, MFG, Coca-Cola, Yum Restaurant, 7-Eleven
ฯลฯ โดย KMP ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 22000