SERVICES
 

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหาร เปิดดำเนินการมามากกว่า 50 ปี และตลอดระยะเวลาดังกล่าว KMP ได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พร้อมกับ กระจายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกความต้องการของลูกค้าโดยเลือกสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตต้องผ่านมาตรฐานรับรอง FDA เช่น ใช้หมึกพิมพ์ประเภท Soy Ink, Water Based ในการผลิตซึ่งเป็นหมึกพิมพ์ประเภท Non-Toxic ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมใช้เครื่อง
จักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการผลิตพร้อมกับทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ KMP ยังให้บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ
เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย

      เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพและสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ไฟล์งานก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงดังนี้

  • ควรส่งเป็นไฟล์ PDF(.pdf), Illustrator(.ai), Photoshop (ควรจะมีการแยก Layer เพื่อความสะดวกในการแก้ไขไฟล์งาน)
  • รูปภาพขั้นต่ำควรมีความละเอียด 300 dpi และควรกำหนดไฟล์งานให้ใกล้เคียงกับขนาดของงานจริง
  • ควรกำหนดค่าสีในไฟล์งานเป็น หมวด CMYK ซึ่งจะเป็นระบบสีที่มีความถูกต้องใกล้เคียงกับงานที่พิมพ์ออกมาจริงมากที่สุด
    และในกรณีที่เป็นเฉดสีพิเศษควรจะระบุเบอร์ Pantone มาด้วย
  • Create Outline ทุกครั้ง (เพื่อป้องกันปัญหาเรื่อง Font ไม่ตรงกัน) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขไฟล์งาน
    ควรจะแนบ Font และ รูปภาพต่างๆ มากับไฟล์งานด้วย
  • หากลูกค้ามีรูปแบบหรือดีไซน์ต่างๆ สามารถส่งไฟล์งานมาให้ทางเราได้ที่ E-mail : saleadmin@kmp.co.th หรือ saleinfo@kmp.co.th