ติดต่อ

บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

99/99 หมู่ 11 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร : 02-397-9449
แฟกซ์ : 02-397-9448