ติดต่อ

บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน
99/99 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
Tel : +662 397-9449 Fax : +662 397-9448

สำนักงานขาย
91/18 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : +662 125-7705, +669 2552-9191