บริการของเรา


KMP ไม่เพียงผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า แต่เรายังให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยแบรนด์ หรือข้อความสำคัญที่ลูกค้าต้องการสื่อสาร หรือต้องการให้ผู้บริโภคจดจำ


ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและคุ้มค่า ผ่านการพิมพ์ลวดลายที่ลูกค้าสามารถกำหนดและออกแบบได้เอง


ด้านการผลิต เรามีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งบรรจุภัณฑ์อาหาร - เครื่องดื่ม ด้วยแบบและขนาดที่หลากหลาย


เราจึงเชื่อว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร-เครื่องดื่ม เราจะมีสินค้าในแบบและขนาดที่คุณต้องการ