K.M.PACKAGING - จำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์กระดาษ สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม กล่องอาหาร แก้วกระดาษ ชามกระดาษ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พิมพ์โลโก้ และสร้างแบรนด์ธุรกิจของคุณได้
Home Home
Home Home
Home Home
Home Home
Home Home
Investor Relations Investor Relations
PAPER LID PAPER LID

K.M. Packaging PCL.

เพราะเราเชื่อว่า “บรรจุภัณฑ์” เป็นมากกว่าภาชนะที่ใช้สินค้า....


KMP หรือ บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ด้วยแนวคิดที่ว่า “บรรจุภัณฑ์ นั้นสามารถเป็นมากกว่าแค่ภาชนะ แต่ยังสามารถสร้างแบรนด์ และเพิ่มมูลค่าสินค้าของลูกค้าได้”


กว่า 4 ทศวรรษ ของการทำธุรกิจที่มุ่งพัฒนาและสร้างการเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้า (Long-term partnership) จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับเทคโนโลยีตลอดจนกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับสากล เพื่อส่งผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า ที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ที่ KMP ผลิตมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งานเป็นสำคัญ


และบนความเชื่อว่า “บรรจุภัณฑ์” สามารถสร้างตัวตนให้กับลูกค้าอันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ KMP จึงให้ความในใจด้านการออกแบบ และพัฒนารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

...อ่านต่อ...
Products by category
แบ่งตามประเภท
Products by business
แบ่งตามธุรกิจ
Product design by yourself

บริการของเรา

เราลงทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงงานให้มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน มีเครื่องจักรและนวัตกรรม การผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังถูกสร้างภายใต้แนวคิด “Greenergy Factory” โรงงานสีเขียวที่นอกจาก ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีแล้ว ยังรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainability)

ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
บรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก

KMP เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลกชั้นนำ ที่ใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้บริโภค

No Plaz นวัตกรรมไร้พลาสติก 100%
No Plaz นวัตกรรมไร้พลาสติก 100%

No Plaz นวัตกรรมลิขสิทธิ์เฉพาะของ KMP ด้วยนวัตกรรมพิเศษที่ใช้สารเคลือบกระดาษโดยไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก 100% ทำให้สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

นวัตกรรมเคลือบกระดาษแบบ Bio PBS
นวัตกรรมเคลือบกระดาษแบบ Bio PBS

นวัตกรรมเคลือบกระดาษแบบ Bio PBS จาก KMP ทำให้สามารถย่อยสลายได้ใน 180 วัน ไม่เหลือภาระให้สิ่งแวดล้อม

KMP's newsletter