ทส.จับมือ Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทส.จับมือ Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือหน่วยงานและแพลตฟอร์มบริการ Food Delivery ร่วม 13 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการบริการส่งอาหาร ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 30 กันยายน นี้ แสดงเจตนารมณ์ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในบริการส่งอาหาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน บริษัท KMP เราให้การสนับสนุน โครงการนี้ เพื่อให้ทุกคนรักษ์สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน