บรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ดีไม่ใช่แค่สะอาดปลอดภัย แต่ต้องรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

KMP จึงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานทางด้าน Food Safety และให้บริการบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลกที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน