FBO00080AO88

กล่องอาหารเยื่อไผ่ ทรงรี

2 ช่อง 800 มล. (OVB-2A)

ชื่อสินค้า :

กล่องอาหารเยื่อไผ่ ทรงรี 2 ช่อง 800 มล. (OVB-2A)
รหัสสินค้า :

FBO00080AO88
ขนาดสินค้า  :

133 x 232 x 51 mm.
การบรรจุ :

25 ชิ้น x 10 ถุง = 250 ชิ้น/ลัง
ขนาดลัง :

31 x 36 x 26 cm.
น้ำหนักสุทธิ :

4.9 Kg.
น้ำหนักรวม :

5.2 Kg.