FFP00220AL51

ฝาเรียบPC 16,22 oz. I

เจาะรูกากบาท PS ธรรมชาติ

ชื่อสินค้า :

ฝาเรียบPC 16,22 oz. I เจาะรูกากบาท PS ธรรมชาติ
รหัสสินค้า :

FFP00220AL51
ขนาดสินค้า  :

91x10 mm.
น้ำหนักสุทธิ :

1.5 kg.
บรรจุห่อละ :

50 ชิ้น
บรรจุลังละ :

20 ห่อ
ขนาดลัง :

21.30 x 48.30 x 39.00 cm
น้ำหนักรวม :

2 Kg.