FHL00080AO49

ฝาทรงสูงกูร์เม่ท์โดมSW/DW 8 oz. PS ขาว

ชื่อสินค้า :

ฝาทรงสูงกูร์เม่ท์โดมSW/DW 8 oz. PS ขาว
รหัสสินค้า :
FHL00080AO49
ขนาดสินค้า :

82x23 mm.
น้ำหนักสุทธิ :

3.2 kg.
บรรจุห่อละ :

50 ชิ้น
บรรจุลังละ :

20 ห่อ
ขนาดลัง :

36.00x39.00x39.50cm
น้ำหนักรวม :

3.6 Kg.