KMP เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

KMP เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

รู้หรือไม่..แก้วพลาสติก 1 ใบสามารถทำมาจากพลาสติกได้หลายเกรดมากถึง 6 ชนิด

ไม่ว่าจะเป็น พลาสติกแบบ PET, PLA, PP, PS. PP+PET film และ OXO-PET

แค่ประเภทยังขนาดนี้ เวลาแยกยิ่งยากเข้าไปใหญ่ จนสุดท้ายพลาสติกเหล่านี้ก็กองรวมกันกลายเป็นขยะ แถมใช้เวลาย่อยไม่ใช่น้อย!

เพราะแบบนี้เราถึงอยากให้คุณ 'เปลี่ยน' มาเลือกใช้ถ้วยกระดาษรักษ์โลกจาก KMP ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาไมโครพลาสติกในอนาคต เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่ากับ KMP