FBO00090AO88

ฝากล่องอาหารเยื่อไผ่

ทรงรี 1-2 ช่อง (OVB1-B)

ชื่อสินค้า :

ฝากล่องอาหารเยื่อไผ่ ทรงรี 1-2 ช่อง (OVB1-B)
รหัสสินค้า :

FBO00090AO88
ขนาดสินค้า  :

89.00 x 62.20 x 168.20 mm.
การบรรจุ :

25 ชิ้น x 10 ถุง = 250 ชิ้น/ลัง
ขนาดลัง :

31 x 36 x 26 cm.
น้ำหนักสุทธิ :

2.8 Kg.
น้ำหนักรวม :

3.1 Kg.