FFP00120AL51

ฝาเรียบPC 12 oz. I 

เจาะรูกากบาท PS ธรรมชาติ

ชื่อสินค้า :

ฝาเรียบPC 12 oz. I เจาะรูกากบาท PS ธรรมชาติ
รหัสสินค้า :

FFP00120AL51
ขนาดสินค้า  :

ø83 x 8 mm.
น้ำหนักสุทธิ :

1.5 kg.
บรรจุห่อละ :

50 ชิ้น
บรรจุลังละ :

20 ห่อ
ขนาดลัง :

21.3 x 48.3 x 39 cm.
น้ำหนักรวม :

2 kg.