FFP00320AL51

ฝาเรียบPC 32 oz. 

เจาะรูกากบาท PS ธรรมชาติ

ชื่อสินค้า :

ฝาเรียบPC 32 oz.I เจาะรูกากบาท PS ธรรมชาติ
รหัสสินค้า :

FFP00320AL51
ขนาดสินค้า  :

 mm.
น้ำหนักสุทธิ :

9 kg.
บรรจุห่อละ :

50 ชิ้น
บรรจุลังละ :

10 ห่อ
ขนาดลัง :

 cm.
น้ำหนักรวม :

3 kg.