FLP00220AO02

ฝากระดาษแก้วร้อน 12, 16 oz.

และแก้วเย็น 16, 22 oz.

ชื่อสินค้า :

ฝากระดาษแก้วร้อน 12, 16 oz.และแก้วเย็น 16, 22 oz.
รหัสสินค้า :

FLP00220AO02
ขนาดสินค้า  :

Ø 90 mm.
น้ำหนักสุทธิ :

3.7 kg.
บรรจุห่อละ :

50 ชิ้น
บรรจุลังละ :

20 ห่อ
ขนาดลัง :

43.80 x 48.30 x 34.00  cm.
น้ำหนักรวม :

4.7 kg.