จำหน่ายกล่องอาหาร กล่องอาหารเดลิเวอรี่ กล่องอาหารประเภทต่างๆ กล่องข้าว ถ้วยกระดาษใส่อาหาร มีให้เลือกหลากหลายขนาดรวมทั้งฝาปิด สำหรับเครื่องดื่มร้อนและเย็น มีให้เลือกหลากหลายขนาด
Products Products
Products Products
Products Products
New Products
สินค้าใหม่
Products by category
แบ่งตามประเภท
Bioplastic products
ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้